Grundlæggende lejlighedsstruktur

For at udnytte grunden bedst muligt og tilgodese behovet for effektive, bliver boligerne optimeret i henhold til orientering, sollys og indretning. Lejlighederne i stueplanet hæves ~80 cm over terræn og vil være naturligt fri for indkig af forbipasserende. Da gårdrummet også hæves ~80 cm, vil der være niveaufri adgang hertil fra stuelejlighederne.

Lejlighederne vil have en gennemgående basisstruktur, hvorfra det er muligt at opsætte eller nedtage vægge for at skabe optimale forhold for den enkelte beboer. Lejlighedernes indvendige areal udnyttes ved at etablere en funktionskerne med tilhørende toilet/bad. Funktionskernen vil adskille den sociale del af boligen, et åbent køkken integreret med en sydvendt spiseplads og stue, fra den private del med nordvendte værelser. Lejlighederne vil fremstå som 2-, 3- eller 4-værelses og variere fra 70 m2 til 95 m2. De sydvendte hjørnelejligheder vil få dagslys fra tre sider med stue og opholdsareal orienteret mod gårdhaven. Plandiagrammerne giver et visuelt indtryk af boligtyperne og de indretningsmæssige muligheder.

Forstør billede

Butik og café på Herlev Hovedgade

Der kan etableres op til to butikker i stueplanet i den nye bebyggelse langs Herlev Hovedgade. Stueplanet vil fremstå med en større rumhøjde, hvilket gør det ideelt til butiks- og caféformål. Hvor der er beboelseslejligheder hæves stueplanet ~80 cm over terræn.

Tårnenes forskellige typologier skal sikre et vekslende facadeudtryk med skiftende rytme af vinduer, altaner og udsparinger. For et luftigt arkitektonisk udtryk vil facaderne fremstå murede i lyse nuancer. De viste facader varierer i grå og lyse nuancer. Bygningsvoluminerne skal fremstå som selvstændige elementer og samtidigt have et klart slægtskab både i såvel materialer som arkitektonisk tematik.

Der anvendes engoberede og hårdtbrændte tegl med indersiden vendt udad. Der bliver arbejdet med halvt indeliggende altaner i forskudte niveauer. Vinduer og døre produceres i træ-aluminium, der kræver minimal vedligeholdelse. Det er tanken, at bygningerne skal stå som tunge med robuste overflader, der tåler det daglige slid og vejrets påvirkning og som kun forskønnes med tiden.

Byggeteknik, facader og materialer

Bygningerne i Bangs Have disponeres som almindelig tungt byggeri med tværgående bærende elementer i beton. Denne løsning giver en elementopdeling med langsgående dækelementer.

 

Kælderetagen og parkering

I kælderetagen under gårdhaven laves der parkeringsdæk i to plan til ejendommens beboere. Som følge af grundterrænets hældning vil der være direkte adgang hertil fra Gåseholmvej, hvor der også anlægges cykelparkering. I kælderen kommer der også cykelparkering med plads til 86 almindelige cykler samt tre ladcykler.

Under den syd- og nordvendte blok bygges depotrum forbeholdt viceværten. Derudover bygges der i alt 100 depotrum på hver 3 m2 forbeholdt beboerne. I kælderens sydøstlige hjørne indrettes der teknikrum.

Arealer

Erhverv: 1.566 m2 (brutto)
Lejligheder (158): 16.896 m2 (brutto)
Evt. studieboliger: Ikke bestemt
I alt: 18.462 m2 (brutto)
Parkering i to plan
(182 p-pladser):
7.000 m2