Bangs Have
Herlev

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Udnyttelse af grunden

Bangs Have tager udgangspunkt i, hvordan grunden udnyttes bedst muligt ift. opsatte mål og med en samlet bebyggelse på knap 18.500 m2 (brutto). Byggefelterne opdeles i otte blokke – navngivet blok 1 til 8 – med hver deres særlige karakter. Mod Herlev Hovedgade vil blokkene variere mellem fem og otte etager. Mod Gåseholmvej mellem fire og seks etager. Der er tænkt yderligere tre 6-etages blokke mod Gåseholmsvej.

Mod Herlev Hovedgade rejses der to vestvendte tårne. Mod hjørnet af Hovedgaden og Stumpedal placeres et tårn i kombination med to lavere blokke. Mellem disse tårne og blokke vil der være mulighed for at yderligere udvidelse. Der vil i bygningen mod Herlev Ringvej desuden være mulighed for tilbygning af op til to etager (~1500 m2) med studielejligheder.

 

Nye lejligheder ved Herlev Hovedgade

Grundens placering er optimal til boligbyggeri med gode udsynsmulighederne uagtet den enkelte boligs placering. Der er overalt god udsigt til Herlev Hovedgade og omgivelserne. Det centrale Herlev er i massiv udvikling med et nyt butikscenter under opførelse på Herlev Hovedgade og flere nye boligbyggerier flere steder i området.

Visionen

Det er et vigtigt parameter, at nærheden til Hovedgaden skal kunne aflæses i byggeriets samlede udtryk. Boligkarréen opdeles i blokke med hver deres særegne identitet – et billede, man møder i mange internationale storbyer. Blokkene vil variere i højden fra fire til otte etager og have let forskudte tårne, således at facaden fremstår dynamisk med mange fremspring og små pladser. Dette vil give en levende boligmasse omkring en fælles gårdhave med maksimalt lysindfald. Der lægges vægt på at skabe en boligmasse, der holder et højt kvalitetsniveau inden for den budgetterede ramme.

Herlev Hovedgade
Gåseholmvej
Herlev Ringvej
Letbanen DTU-Ishøj stoppested

Grøn gårdhave

I gårdhaven bliver der plads til rekreation for den enkelte – både i fællesskab med de øvrige beboere/gæster og alene, når der er behov for en stille stund i grønne omgivelser. Dette vil skabe modvægt til det pulserende gadeliv på den anden side af murene.

Som følge af et faldende grundterræn hæves gårdrummet ~80 cm over gadeplanet ved Herlev Hovedgade og en etage over Gåseholmvej. På den måde opstår der en privatsfære mod det omkringliggende vejnet. Ud for stuelejlighederne i gårdhaven anlægges der private terrasser omgivet af små læ-givende hække. Centralt i gårdhaven anlægges der legeareal for de mindste på en varieret og børnevenlig belægning. For de større bliver der bygget en fællespavillon (~1% af det samlede gårdareal) med et opholdsrum, et større møderum og et køkken. Det er tanken, at pavillonen skal danne ramme om fællesarrangementer og generelt være et vigtigt omdrejningspunkt for fællesskabet i bebyggelsen.

Der vil være adgang til gårdhaven via en portåbning på Herlev Hovedgade. Desuden vil der ved hver trappeopgang være niveaufri adgang til gårdrummet.

Plus icon

Grønne tage og terrasser

Grønne tage skal ikke bare sikre god regnvandshåndtering, men også isolere bygningerne og dæmpe støjen fra gadebilledet. Grønne terrasser og tageterrasser skal sikre attraktive udendørsforhold med udsyn til såvel gårdhaven som byen. Terrasser og tagterrasser skal desuden skabe et alsidigt facadeudtryk og give beboerne gode mulighed for skønne og grønne udendørsoaser.